+36 30 694 6000 (10-20 h) FILASOL FUTÁRSZOLGÁLAT NEMZETKÖZI CSOMAGSZÁLLÍTÁS MENETREND SZERINT 2011. óta
garancia, felelősség, sérülés, csomag hiány, elveszés, karcolódás, kifolyt küldemény, szállítási garancia, felelősségvállalás, biztosítás, nagy értékű szállítmány
FELELŐSSÉG, GARANCIA
A FUVAROZÓ ÉS A MEGBÍZÓ FELELŐSSÉGE BIZTOSÍTÁS, ÉRTÉKES KÜLDEMÉNYEK, SÉRÜLÉS, HIÁNY
AZ ÜGYFÉL KÖTELESSÉGE, FELELŐSSÉGE Az alábbiakra a fuvarozó (Filasol) felelőssége részben sem terjed ki! ŰRLAP KITÖLTÉSE: A megrendelés adatainak pontos megadása a Megrendelő felelőssége… Ha a szállítás teljesítése hibásan megadott adat (cím, telefonszám, csomagadat stb.) miatt hiúsul meg, úgy minden anyagi következmény a Megrendelőt terheli. A megrendelés minden adata visszaellenőrizhető már a Díjbekérőn is - az adatmódosítás (helyesbítés, változtatás) egyszerű emaillel is megoldható: ELÉRHETŐSÉG: Gépkocsink címre (vagy Bázisra) érkezésének időszakát a Fuvarjegy tartalmazza… a.) címreállás esetén a Feladót/Címzettet érkezésünk előtt telefonon hívjuk. Ha a hívás sikertelen, akkor a Filasol NEM KÖTELES az adott címre kimenni és ilyen esetben a teljesítés az Ügyfél hibájából hiúsul meg (a teljes anyagi felelősség az övé). Ha a feladás hiúsul meg és feláras megismétlése sem lehetséges, akkor a szállítás meghiúsul és a befizetett fuvardíj egésze elvész. Ha a kézbesítés hiúsul meg, akkor a Filasol a normál küldeményt a végállomásig szállítja, ott az Ügyfél költségére letárolja és a díjak megfizetése ellenében helyben kiadja vagy új megbízás esetén ismételten címre szállítja. Élő állat esetén menhelyre kézbesítünk, hűtendő csomag esetén pedig megsemmisítjük azt. b.) Bázisra rendelt csomagkezelés esetén személyes értesítést nem küldünk, a Fuvarjegyen jelzett időszakban várjuk az ügyfelet. Ha nem jelenik meg, akkor az a.) pontban írtak szerint járunk el. TÚLMÉRET, TÚLSÚLY: Ha a feladandó küldemény nehezebb, nagyobb, több az előre megrendeltnél… - a gépkocsivezető KÖTELES megtagadni a túlméretes vagy túlsúlyos küldemény felvételét, ha a.) nincs elegendő szabad raktér- vagy raksúly-kapacitás b.) ha a Feladó megtagadja a pótdíj megfizetését Ilyen esetben a teljesítés az Ügyfél hibájából hiúsul meg (a teljes anyagi felelősség az övé). CSOMAGOLÁS: A küldemény biztonságos csomagolása az Ügyfél feladata és kötelessége… a.) ha a csomagolás nem véd az útközbeni, természetes mozgásból és érintkezésből adódó karcolásos, dörzsöléses sérülések ellen b.) ha kényes (törékeny, folyékony stb.) csomag szállítása a szükséges speciális kezelés igénye nélkül lett megrendelve és emiatt sérül (törik, kifolyik, szétesik stb.) c.) ha a küldemény a nem megfelelő csomagolás miatt sérül, szennyeződik d.) ha a küldemény a nem megfelelő csomagolás miatt más küldeményben kárt okoz e.) ha a szállított kisállat útlevele, chip-je, regisztrációja, hatósági engedélye stb. hibás, hiányos f.) ha hűtendő/fagyasztandó termék esetén nem kérik az ennek megfelelő csomagkezelést a felmerülő valamennyi kárért az Ügyfél tartozik teljeskörű anyagi felelősséggel. BEFIZETÉS: A fuvardíj befizetése minden esetben a Díjbekérőn jelzett határidőig és módon kötelező… Ha a fuvardíj a határidőre nem érkezik meg és annak szabályos, a díjbekérő szerinti befizetését a Megrendelő más módon sem tudja bizonyítani, úgy a megrendelést a Filasol jogosult törölni és a felszabaduló kapacitást más ügyfél részére értékesíteni. A FILASOL KÖTELESSÉGE, FELELŐSSÉGE Az alábbiakra a fuvarozó (Filasol) felelőssége érvényesül CSOMAGSÉRÜLÉS, TÉTELHIÁNY: Megfelelően megrendelt és csomagolt, felvételkor sérülésmentes (vagy dokumentált) küldemények esetén… Ha kézbesítéskor a küldemény sérült vagy tételhiányos, úgy a Filasol-t a tényleges, számlákkal igazolt kárérték erejéig, de legfeljebb a megrendelés biztosítási névértékéig, ennek hiányában 200 EUR összegig terjedő kártérítési felelősség terheli. MENETREND: Meghirdetett futárjáratok indulási és érkezési időpontjainak csúszása, indulás elmaradása esetén… I. A spanyol járatok (1A, 1B) esetén: a.) A közúti szállítás során felmerülő életszerű akadályoztatásra (forgalom, időjárás stb.) tekintettel maximum 120 óra (5 nap) késésig kártérítési felelősség a fuvarozót nem terheli, de a már felvett hűtendő/fagyasztandó termékek frissen tartásáról és kisállatok ellátásáról köteles felármentesen gondoskodni b.) 5 napot meghaladó, de 8 napnál nem hosszabb késlekedés esetén a Filasol a már befizetett fuvardíjak 50%-át köteles minden Megrendelőnek jóváírni későbbi megrendelések elszámolására c.) 8 napot meghaladó, de 15 napnál nem hosszabb késés esetén a Filasol köteles felajánlani: - a még meg nem kezdett fuvarfeladatok fuvardíjának teljes visszatérítését - a már megkezdett (autóban lévő) megbízások díjának 50%-os visszatérítését - a megkezdett vagy meg nem kezdett és visszatérítést nem kérő megbízások fuvardíjának 100% jóváírását egy későbbi fuvarfeladat során d.) 15 napot meghaladó késés esetén a Filasol köteles felajánlani a befizetett fuvardíj 100%-ának visszatérítését, a már megkezdett fuvarfeladatok díjtalan befejezését. e.) Ha a Filasol egy járat indulását lemondja, úgy a teljes befizetett fuvardíj 100%-a visszajár, továbbá a befizetett fuvardíj 33%-a pedig jóváírásra kerül az adott Megrendelő egy későbbi megbízása során II. A svéd járatok (2A) esetén: a.) a Filasol jogosult a meghirdetett indulási napot megelőzően legfeljebb 7 naptári nappal az indulást lemondani és ez esetben a befizetett fuvardíjak 100%-át köteles visszatéríteni b.) 7 napon belüli lemondás vagy késlekedés esetén az I/a-d.) pontokban írtak szerint kell eljárni
HÁZTÓL-HÁZIG ONLINE KÖVETÉS
garancia, felelősség, sérülés, csomag hiány, elveszés, karcolódás, kifolyt küldemény, szállítási garancia, felelősségvállalás, biztosítás, nagy értékű szállítmány
FELELŐSSÉG, GARANCIA
FILASOL FUTÁRSZOLGÁLAT NEMZETKÖZI CSOMAGSZÁLLÍTÁS MENETREND SZERINT 2011. óta +36 30 694 6000 (10-20 h)
A FUVAROZÓ ÉS A MEGBÍZÓ FELELŐSSÉGE BIZTOSÍTÁS, ÉRTÉKES KÜLDEMÉNYEK, SÉRÜLÉS, HIÁNY
AZ ÜGYFÉL KÖTELESSÉGE, FELELŐSSÉGE Az alábbiakra a fuvarozó (Filasol) felelőssége részben sem terjed ki! ŰRLAP KITÖLTÉSE: A megrendelés adatainak pontos megadása a Megrendelő felelőssége… Ha a szállítás teljesítése hibásan megadott adat (cím, telefonszám, csomagadat stb.) miatt hiúsul meg, úgy minden anyagi következmény a Megrendelőt terheli. A megrendelés minden adata visszaellenőrizhető már a Díjbekérőn is - az adatmódosítás (helyesbítés, változtatás) egyszerű emaillel is megoldható: ELÉRHETŐSÉG: Gépkocsink címre (vagy Bázisra) érkezésének időszakát a Fuvarjegy tartalmazza… a.) címreállás esetén a Feladót/Címzettet érkezésünk előtt mobilon hívjuk. Ha a hívás sikertelen, akkor a Filasol NEM KÖTELES az adott címre kimenni és ilyen esetben a teljesítés az Ügyfél hibájából hiúsul meg (a teljes anyagi felelősség az övé). Ha a feladás hiúsul meg és feláras megismétlése sem lehetséges, akkor a szállítás meghiúsul és a befizetett fuvardíj egésze elvész. Ha a kézbesítés hiúsul meg, akkor a Filasol a normál küldeményt a végállomásig szállítja, ott az Ügyfél költségére letárolja és a díjak megfizetése ellenében helyben kiadja vagy új megbízás esetén ismételten címre szállítja. Élő állat esetén menhelyre kézbesítünk, hűtendő csomag esetén pedig megsemmisítjük azt. b.) Bázisra rendelt csomagkezelés esetén személyes értesítést nem küldünk, a Fuvarjegyen jelzett időszakban várjuk az ügyfelet. Ha nem jelenik meg, akkor az a.) pontban írtak szerint járunk el. TÚLMÉRET, TÚLSÚLY: Ha a feladandó küldemény nehezebb, nagyobb, több az előre megrendeltnél… - a gépkocsivezető KÖTELES megtagadni a túlméretes vagy túlsúlyos küldemény felvételét, ha a.) nincs elegendő szabad raktér- vagy raksúly-kapacitás b.) ha a Feladó megtagadja a pótdíj megfizetését Ilyen esetben a teljesítés az Ügyfél hibájából hiúsul meg (a teljes anyagi felelősség az övé). CSOMAGOLÁS: A küldemény biztonságos csomagolása az Ügyfél feladata és kötelessége… a.) ha a csomagolás nem véd az útközbeni, természetes mozgásból és érintkezésből adódó karcolásos, dörzsöléses sérülések ellen b.) ha kényes (törékeny, folyékony stb.) csomag szállítása a szükséges speciális kezelés igénye nélkül lett megrendelve és emiatt sérül (törik, kifolyik, szétesik stb.) c.) ha a küldemény a nem megfelelő csomagolás miatt sérül, szennyeződik d.) ha a küldemény a nem megfelelő csomagolás miatt más küldeményben kárt okoz e.) ha a szállított kisállat útlevele, chip-je, regisztrációja, hatósági engedélye stb. hibás, hiányos f.) ha hűtendő/fagyasztandó termék esetén nem kérik az ennek megfelelő csomagkezelést… …a felmerülő valamennyi kárért az Ügyfél tartozik teljeskörű anyagi felelősséggel. BEFIZETÉS: A fuvardíj befizetése minden esetben a Díjbekérőn jelzett határidőig és módon kötelező… Ha a fuvardíj a határidőre nem érkezik meg és annak szabályos, a díjbekérő szerinti befizetését a Megrendelő más módon sem tudja bizonyítani, úgy a megrendelést a Filasol jogosult törölni és a felszabaduló kapacitást más ügyfél részére értékesíteni. A FILASOL KÖTELESSÉGE, FELELŐSSÉGE Az alábbiakra a fuvarozó (Filasol) felelőssége érvényesül CSOMAGSÉRÜLÉS, TÉTELHIÁNY: Megfelelően megrendelt és csomagolt, felvételkor sérülésmentes (vagy dokumentált) küldemények esetén… Ha kézbesítéskor a küldemény sérült vagy tételhiányos, úgy a Filasol-t a tényleges, számlákkal igazolt kárérték erejéig, de legfeljebb a megrendelés biztosítási névértékéig, ennek hiányában 200 EUR összegig terjedő kártérítési felelősség terheli. MENETREND: Meghirdetett futárjáratok indulási és érkezési időpontjainak csúszása, indulás elmaradása esetén… I. A spanyol járatok (1A, 1B) esetén: a.) A közúti szállítás során felmerülő életszerű akadályoztatásra (forgalom, időjárás stb.) tekintettel maximum 120 óra (5 nap) késésig kártérítési felelősség a fuvarozót nem terheli, de a már felvett hűtendő/fagyasztandó termékek frissen tartásáról és kisállatok ellátásáról köteles felármentesen gondoskodni b.) 5 napot meghaladó, de 8 napnál nem hosszabb késlekedés esetén a Filasol a már befizetett fuvardíjak 50%-át köteles minden Megrendelőnek jóváírni későbbi megrendelések elszámolására c.) 8 napot meghaladó, de 15 napnál nem hosszabb késés esetén a Filasol köteles felajánlani: - a még meg nem kezdett fuvarfeladatok fuvardíjának teljes visszatérítését - a már megkezdett (autóban lévő) megbízások díjának 50%-os visszatérítését - a megkezdett vagy meg nem kezdett és visszatérítést nem kérő megbízások fuvardíjának 100% jóváírását egy későbbi fuvarfeladat során d.) 15 napot meghaladó késés esetén a Filasol köteles felajánlani a befizetett fuvardíj 100%-ának visszatérítését, a már megkezdett fuvarfeladatok díjtalan befejezését. e.) Ha a Filasol egy járat indulását lemondja, úgy a teljes befizetett fuvardíj 100%-a visszajár, továbbá a befizetett fuvardíj 33%-a pedig jóváírásra kerül az adott Megrendelő egy későbbi megbízása során II. A svéd járatok (2A) esetén: a.) a Filasol jogosult a meghirdetett indulási napot megelőzően legfeljebb 7 naptári nappal az indulást lemondani és ez esetben a befizetett fuvardíjak 100%-át köteles visszatéríteni b.) 7 napon belüli lemondás vagy késlekedés esetén az I/a-d.) pontokban írtak szerint kell eljárni